TÄVLINGSINFORMATION

TIDTABELL – preliminär tidtabell har publicerats i tävlingskalendern (kilpailukalenteri.fi)

 • Om det inte finns någon anmälan fh efter sporten utförs den direkt som finaltävling
 • OBS! Tidtabell är preliminärt tills det står ”Slutligt tidtabell” överst och kan förändras under samma dag.
 • Man har löpgrenar på båda sidor av fältet
 • Om det inte står ae efter grenar är tävlingen direkt en final.
 • Grupper publicesar i god tid före tävlingen.
 • Tidtabell till calling publiceras när anmälningstid är slut.
TIDTABELL P/F9-15 TIDTABELL H/D17 Calling tidtabell

Tävlingsorganisation 2023

 • YAG generalsekreterare: Lassi Korhonen (lassi.korhonen@nyu.fi)
 • Tävlingsledare: Janne Edelman (janne.edelman@nyu.fi), Petri Utulahti, Seppo Norpila
 • Teknisk ledare: Markus Lehtonen (markus.lehtonen@nyu.fi)
 • Kommunikation: Piia Jäntti, piia.jantti@sul.fi
 • Försäljning och partners: Piia Jäntti

Klövskog Idrottsområde

Address: Kuntotie 3, 01800 Klövskog

 

Tävlingskansliet ligget på tävlingstorget och är öppet under tävlingen.

Öppettider:

To 16.6 | kl. 14.00 – 21.30

Fre 17.6 | kl. 9.00 – 21.00

Lö 18.6 | kl. 7.00 – 21.00

Sö 19.6 | kl. 7.00 – 20.30

I tävlingskansli kan du:

 • hämta tävlingsmaterial
 • hämta tävlingspaket för förmyndare
 • få hjälp med bekräftelse om det finns problem med det på nätet
 • göra bekräftelse för stafettlag
 • lämna skriftlig protest
 • få info
 • fråga om hittade varor

Instruktioner:

 • Tävlingsnumror och annat tävlingsmaterial bör i fösta hand avhämtas av föreningens kontaktperson (lagledare/föreningsrepresentant eller dylik). Kontaktperson ombeds lämna sina kontaktuppgifter i kansliet då denne avhämtar hela föreningens material.
 • Mindre föreningar kan också hämta enskilda nummerlappar från tävlingskansliet.
 • Alla tävlande bör ha med sig egna säkerhetsnålar! 

Läs dessa anvisningar noggrant. Reservera tillräckligt tid för ankomst till tävlingsplatsen.

LÖPNINGAR OCH GÅNG
Inga bekräftelser för löp- och gånggrenarna behöver göras. För att idrottarna bättre ska kunna förbereda sig för tävlingsschemat kommer vi att göra heatindelningarna i förväg, dagen innan tävlingen.

För stafetter bör bekräftelsen ske enligt direktiven längre ned.

Anullering av deltagande bör göras vid tävlingskansliet.

FÄLTGRENAR
För fältgrenarna görs bekräftelse på samlingsplatsen enligt samlingstidsschemat. Ifall du deltar i en annan gren/prisutdelning vid callingtidpunkten och inte kan komma till samlingen/calling, görs bekräftelsen för fältgrenen på tävlingsplatsen. Ifall förälder/tränare kan komma till calling och berätta om situationen är även det ett fungerande tillvägagångssätt.

ALLA GRENAR
I grenar med separat kvaltävling:

 • Deltagandet i finalen behöver inte bekräftas separat.
 • Observera att vid oanmäld frånvaro från final utesluts idrottaren från kommande grenar! Se alltså till att meddela tävlingskansliet ifall du inte kan delta i finalen.

STAFETTLÖPNING
Stafettlagen bör bekräftas skriftligt i tävlingskansliet senast 90 minuter innan grenstartenstart. Samtidigt bekräftas också löpordningen.
Dessa blanketter finns att få även i tävlingskansliet.

I åldersklasserna 12-17 år är det tillåtet att använda egna redskap. Max. 2 redskap/idrottare.
Idrottare i klasserna 9-11 använder tävlingsarrangörens redskap.

Egna redskap bör lämnas för kontroll senast 90 minuter före grenstart. Funktionärerna sköter om att redskapen finns vid tävlingsplatsen då uppvärmningen börjar. De egna redskapen är i tävlingbruk ända till ifrågavarande grens slut (redskapen lämnas inte tillbaka under grenens gång).

Efter tävlingen kan de egna redskapen avhämtas från tekniska utrymmen som ligger i den ändan av stadion som är mot Lahtis centrum och parkeringsplatsen på sandplanen. Tag rampen ned för att komma till tekniska utrymmen.
Öppethållningstiderna är de samma som för tävlingskansliet.

 • Tävlingsnumret får du i deltagarbrevet från tävlingskansliet.
 • Tävlingsnumren behöver inte returneras efter tävlingen.
 • På tävlingsnumret ska all tryckt reklam synas tydligt
 • Nummerlappen ska fästas på framsidan (bortsett från stavhopp och släggkastning där lappen får fästas bak).
 • Deltagarna bör ha egna säkerhetsnålar med sig för fastfästning av nummerlappen.

Stafettlagens nummerlappar delas ut vid tävlingskansliet i samband med bekräftelsen.

 • Lagledaren eller stödpersonen ska bekräfta löparna och deras löpordning skriftligt senast 90 minuter innan grenstarten.
 • I stafetten har varje löpare eget bröstnummer.
 • Kontrollera noggrant att ditt lag har rätt nummer.
 • STAFETTLAGETS ANKARE GES EN NUMMERLAPP MED GUL BOTTENFÄRG!

Heat och gruppindelningar kommer att finnas tillgängliga via resultatservicen i god tid. Vi rekommenderar att du kollar heatindelningarna och grupperna innan du börjar värma upp för säkerhets skull, i fall sista stundens förändringar skulle ha skett.

Heatindelning i löpgrenarna görs utgående från statistiktiderna.

 • I löpningarna laddas idrottarnas PB (personal best/personbästa) ned från statistikdatabasen (finska deltagare) och uppdateras under tävlingsveckan. tländska deltagare bör meddela sina statistikresultat på anmälningsblanketten.
 • Resultat fram t.o.m. 10.6 tas i beaktande och laddas automatiskt ned från databasen.
 • Tyvärr kan vi per e-post inte ta emot statistikresultat.
 • Heatindelningarna görs i alla löpgrenar på basen av statistiktider (PB)
 • Även i 15–17 -serierna strävar vi till att för sträckorna 300 m och längre göra heatindelningarna idrottarvänligt utgående från idrottarnas bästa noteringar (PB).
 • I sprintloppen har heatvinsterna ingen inverkan på fortsättningen vidare i tävlingen, då det är tiderna som avgör vilka som går till final.
 • Heatindelningar meddelas på förhand i live-resultattjänsten.

Kvalgrupper för fältgrenar

 • I hoppgrenar, som hoppas i två eller flera grupper, sker gruppindelningen på basen av statistikresultat.
 • Kvalgrupperna kommer att finnas på live-resultatservicen före tävlingen.

Ribbhöjningar för hoppgrenarna (ej tillgängliga ännu)

Uppvärmning sker utanför stadion där det finns gott om sandvägar etc. för uppvärmningsbruk. Om möjligheter för grenspecifik uppvärmning (bl.a. kastgrenar och häcklöpning) meddelas senare.

Call room är platsen där alla idrottare samlas innan grenstart.
Inträde till tävlingsarenan sker för samtliga idrottare via Call room. Ifall idrottaren deltar i två grenar som går på varandra eller den föregående grenen inte avslutas innan Callingtiden, kan idrottaren komma till den andra grenplatsen direkt genom att meddela om detta vid den första grenens calling.

Call room tidsschemat hittar du i samband med tävlingstidsschemat.
Calling öppen = Call Room öppnar för upprop för ifrågavarande gren
Till tävlingsplatsen = Calling för ifrågavarande gren stängs och gruppen beger sig till tävlingsarenan. Ifall idrottaren i detta skede inte är på plats har inte idrottaren längre rätt att delta i tävlingen (bortsett från överlappande grenar, se ovan).

CALLING-NETTIIN-YAG2022-ENG EXCEL

CALLING-NETTIIN-YAG2022-ENG PDF

 

I sprintloppen går de åtta (8) löpare med snabbaste tiderna till final.

I de löp- och gånggrenar som har direkt final avgörs placeringarna på basen av tiderna.

I de fältgrenar som har separat kvaltävling, går idrottarna med de 12 bästa resultaten vidare till final. Kvaltävlingen har tre omgångar. I de separata finalerna har alla finalister först tre omgångar, varefter de åtta (8) bästa går vidare till de tre sista omgångarna där de utför sina prestationer i omvänd ordning.

Ifall en fältgren utförs som direkt final, har alla deltagare först tre försök, och på basis av resultatet från dessa går de åtta (8) bästa vidare till de tre sista omgångarna. I detta fall bestäms lagresultaten på basis av de tre första omgångarna.

Se pristagare under fliken “Prisutdelning”

I 9–13 -åringarnas fältgrenar avgörs även lagtävlingar. Laget behöver inte meddelas på förhand. Föreningens två bästa resultat avgör placeringen. De tre bästa lagen belönas. Lagtävlingens resultat räknas utgående från resultaten från de tre första omgångarna.

Muntliga protester bör göras genast på tävlingsplatsen och de behandlas snarast möjligt av grenledaren under grenens gång. Skriftliga protester bör lämnas in till tävlingskansliet inom 30 minuter från det att grenen avslutats/de officiella resultaten publicerats. Behandlingsavgiften för skriftlig protest är 50 € (eur) och den återlämnas inte ifall protesten inte leder till åtgärder.

Prisutdelningar sker enligt separat prisutdelningstidsschema (ej publicerat ännu). Schemat är indikativt och tiderna kan ändra ifall grenen avslutas avsevärt tidigare eller senare än beräknat.

Victory ceremonies timetable
 • Tag reda på när prisutdelningen sker efter att din gren avslutats

STAFETTER:  I stafetterna belönas de tre bästa lagen på varje sträcka.

F/P 9–13 individuella grenar: de sex bästa i varje individuella gren belönas.

F/P 9–13 fältgrenarnas lagtävlingar: de tre bästa lagen belönas med medaljer.

F/P 14–17 individuella grenar: de tre bästa i varje gren belönas.

– Därtill utdelas produktpriser under evenemanget.

De anmälda syns i kilpailukalenteri efter att anmälningstiden börjat (endast finska deltagare, utländska deltagare uppdateras manuellt efter att anmälningstiden gått ut).  Ifall du hittar brister ber vi dig att meddela om dessa snarast möjligt per e-post.

Heat- och gruppindelningar finns i live resultatservicen.

live.tuloslista.com

Föräldrar och tränare har begränsad ingång till tävlingsarenan. För att försäkra tävlingens trygghet och smidighet är det förbjudet för utomstående att komma till tävlingsområdet och innerplanen. Vi strävar efter att ordna utrymme nära gren för idrottarnas stödtrupper så att de har möjlighet att kommunicera med idrottaren.

OBS! I kvalheaten för sprintlopp kan vi tyvärr inte släppa in föräldrar/tränare med löparna på planen. Vi kommer att ordna tillräckligt med hjälp på plats, särskilt för tiden då 9–11 -åringar startar, så att barnen kan använda startblock (det är dock inte obligatoriskt att använda startblock).

För 9–11-åringarnas fältgrenar får ledsagare/tränare följa idrottaren till Call room och vid behov till planen. Detta dock så att inga tränare/föräldrar finns på tävlingsfältet då tävlingen börjar (= då träningsomgångarna börjar). Undvik onödigt tillträde till tävlingsfältet ifall idrottaren klarar sig på egen hand.