TÄVLINGSINFORMATION

Tidtabell publicerat den 13 juni 2023 kl 11:50

Gren/heat Åldersklass Gren Heat/Grupp Plats Samling/Calling Till fältet
17.15 D17 100m häck försök 1-2 0 16.50 17.05
17.15 D17 spjut I 16.35 16.50
17.25 D17 stav G 16.25 16.40
17.25 H17 kula K 16.50 17.05
17.45 D17 längd 0 17.05 17.20
17.50 D17 800m 1-1 0 17.25 17.40
18.00 D17 800m 2-2 0 17.35 17.50
18.10 H17 höjd D 17.35 17.45
18.10 H17 800m 1-1 0 17.45 18.00
18.30 H17 110m häck final 0 18.05 18.20
18.45 D17 100m häck final 0 18.20 18.35
18.50 H17 slägga M 18.20 18.30
18.50 D17 kula K 18.10 18.25
19.15 H17 100m försök 1-2 0 18.50 19.05
19.25 H17 100m försök 3 0 19.00 19.15
19.35 D17 100m försök 1-2 0 19.10 19.25
19.45 D17 100m försök 3-4 0 19.20 19.35
19.45 H17 stav G 18.45 19.00
19.55 D17 100m försök 5-6 0 19.30 19.45
19.55 D17 höjd D 19.20 19.30
20.00 D17 100m försök 7 0 19.35 19.50
20.00 H17 tresteg 0 19.20 19.35
20.10 D17 slägga M 19.30 19.45
20.20 D17 400m häck 1-2 0 19.55 20.10
20.35 H17 400m häck 1-1 0 20.10 20.25
20.55 D17 100m final B 0 20.30 20.45
21.00 D17 100m final A 0 20.35 20.50
21.05 H17 100m final A 0 20.40 20.55

Tidtabell publicerat den 13 juni 2023 kl 11:50

Gren/heat Åldersklass Gren Heat/Grupp Plats Samling/Calling Till fältet
12.25 F13 diskus M 11.45 12.00
12.25 F15 höjd E 11.45 12.00
12.30 P12 200m 1-3 målrakan 12.05 12.20
12.35 P15 höjd D 11.55 12.10
12.40 P11 längd R1 B1 12.00 12.15
12.40 P11 längd R2 B2 12.00 12.15
12.45 F12 200m 1-2 målrakan 12.20 12.35
12.50 F14 slägga N 12.10 12.25
12.53 F12 200m 3-4 målrakan 12.28 12.43
13.01 F12 200m 5-7 målrakan 12.36 12.51
13.15 P13 200m 1-3 målrakan 12.50 13.05
13.40 P10 150m 1-3 målrakan 13.15 13.30
13.45 F11 150m 1-2 målrakan 13.20 13.35
13.53 F11 150m 3-4 målrakan 13.28 13.43
13.55 F10 150m 1-2 bortre långsidan 13.30 13.45
14.01 F11 150m 5-6 målrakan 13.36 13.51
14.03 F10 150m 3-4 bortre långsidan 13.38 13.53
14.09 F11 150m 7-8 målrakan 13.44 13.59
14.11 F10 150m 5-7 bortre långsidan 13.46 14.01
14.25 P11 150m 1-2 bortre långsidan 14.00 14.15
14.33 P11 150m 3-5 bortre långsidan 14.08 14.23
14.45 P13 spjut I 14.05 14.20
14.50 P15 slägga N 14.10 14.25
14.52 F13 200m 1-2 målrakan 14.27 14.42
14.55 P10 längd B1 14.15 14.30
15.00 F13 200m 3-4 målrakan 14.35 14.50
15.05 F12 höjd R1 D 14.25 14.40
15.05 F12 höjd R2 E 14.25 14.40
15.08 F13 200m 5-6 målrakan 14.43 14.58
15.16 F13 200m 7-9 målrakan 14.51 15.06
15.20 F10 spjut J 14.40 14.55
15.40 F15 300m 1-2 målrakan 15.15 15.30
15.48 F15 300m 3-4 målrakan 15.23 15.38
15.50 F11 längd R1 A1 15.00 15.20
15.50 F11 längd R2 A2 15.00 15.20
15.56 F14 300m 1-2 målrakan 15.31 15.46
16.04 F14 300m 3-5 målrakan 15.39 15.54
16.20 P15 300m 1-3 målrakan 15.55 16.10
16.32 P14 300m 1-3 målrakan 16.07 16.22
16.45 P11 spjut I 16.05 16.20
16.55 F15 slägga N 16.15 16.30
17.20 F13 4x600m stafett 1-1 16.55 17.10
17.35 F13 4x600m stafett 2-2 17.10 17.25
17.40 P10 spjut J 17.00 17.15
18.20 P13 längd B1 17.40 17.55
18.30 F11 4x600m stafett 1-1 18.05 18.20
18.40 P14 slägga N 18.00 18.15
18.40 P12 höjd D 18.00 18.15
18.45 F11 4x600m stafett 2-2 18.20 18.35
18.55 F13 spjut I 18.15 18.30
19.00 P11 4x600m stafett 1-1 18.35 18.50
19.25 F15 4x800m stafett 1-1 19.00 19.15
20.00 P15 4x800m stafett 1-1 19.35 19.50
20.20 P13 4x600m stafett 1-1 19.55 20.10

Bekräftelsen bör vara gjord senast 90 minuter före grens första heat början

Tidtabell publicerat den 13 juni 2023 kl 11:50

Gren/heat Åldersklass Gren Heat/Grupp Plats Samling/Calling Till fältet
9.00 F15 100m försök 1-2 målrakan 8.35 8.50
9.00 F10 längd R1 C1 8.15 8.35
9.00 F10 längd R2 C2 8.15 8.35
9.00 F10 längd R3 A1 8.15 8.35
9.00 F11 spjut J 8.15 8.30
9.02 F13 60m försök 1-2 bortre långsidan 8.37 8.52
9.08 F15 100m försök 3-4 målrakan 8.43 8.58
9.10 F13 60m försök 3-4 bortre långsidan 8.45 9.00
9.10 P10 höjd D 8.30 8.45
9.10 P12 spjut I 8.30 8.45
9.16 F15 100m försök 5-6 målrakan 8.51 9.06
9.18 F13 60m försök 5-6 bortre långsidan 8.53 9.08
9.25 F14 100m försök 1-2 målrakan 9.00 9.15
9.25 P13 kula K 8.45 9.00
9.27 F13 60m försök 7-8 bortre långsidan 9.02 9.17
9.33 F14 100m försök 3-4 målrakan 9.08 9.23
9.35 F13 60m försök 9-11 bortre långsidan 9.10 9.25
9.35 P11 slägga N 8.55 9.10
9.41 F14 100m försök 5-6 målrakan 9.16 9.31
9.49 F14 100m försök 7-8 målrakan 9.24 9.39
9.51 F12 60m försök 1-2 bortre långsidan 9.26 9.41
9.57 F14 100m försök 9-10 målrakan 9.32 9.47
9.59 F12 60m försök 3-4 bortre långsidan 9.34 9.49
10.05 F14 100m försök 11-12 målrakan 9.40 9.55
10.07 F12 60m försök 5-6 bortre långsidan 9.42 9.57
10.15 P15 100m försök 1-2 målrakan 9.50 10.05
10.17 F12 60m försök 7-8 bortre långsidan 9.52 10.07
10.23 P15 100m försök 3-4 målrakan 9.58 10.13
10.25 F12 60m försök 9-10 bortre långsidan 10.00 10.15
10.31 P14 100m försök 1-2 målrakan 10.06 10.21
10.39 P14 100m försök 3-4 målrakan 10.14 10.29
10.40 F13 tresteg B1 9.50 10.10
10.40 F13 tresteg B2 9.50 10.10
10.41 P11 60m försök 1-2 bortre långsidan 10.16 10.31
10.49 P11 60m försök 3-4 bortre långsidan 10.24 10.39
10.57 P11 60m försök 5-6 bortre långsidan 10.32 10.47
11.05 P13 60m försök 1-2 målrakan 10.40 10.55
11.07 P10 60m försök 1-3 bortre långsidan 10.42 10.57
11.15 P13 60m försök 3-5 målrakan 10.50 11.05
11.15 F9 höjd R1 D 10.35 10.50
11.15 F9 höjd R2 E 10.35 10.50
11.15 P14 diskus M 10.35 10.50
11.20 P15 kula K 10.40 10.55
11.20 F14 längd R1 C1 10.40 10.55
11.20 F14 längd R2 C2 10.40 10.55
11.30 P12 60m försök 1-2 målrakan 11.05 11.20
11.30 F12 spjut J 10.45 11.00
11.32 F10 60m försök 1-2 bortre långsidan 11.07 11.22
11.38 P12 60m försök 3-4 målrakan 11.13 11.28
11.40 F10 60m försök 3-4 bortre långsidan 11.15 11.30
11.48 F10 60m försök 5-6 bortre långsidan 11.23 11.38
11.54 F10 60m försök 7-9 bortre långsidan 11.29 11.44
11.56 F11 60m försök 1-2 målrakan 11.31 11.46
12.04 F11 60m försök 3-4 målrakan 11.39 11.54
12.12 F11 60m försök 5-6 målrakan 11.47 12.02
12.20 F11 60m försök 7-8 målrakan 11.55 12.10
12.22 P9 40m försök 1-2 bortre långsidan 11.57 12.12
12.25 P11 kula L 11.45 12.00
12.30 P9 40m försök 3-5 bortre långsidan 12.05 12.20
12.40 P12 tresteg B2 12.00 12.15
12.45 F13 slägga N 12.05 12.20
12.45 P15 längd A1 12.05 12.20
12.55 F15 kula K 12.15 12.30
13.00 F9 40m försök 1-2 bortre långsidan 12.35 12.50
13.00 P10 diskus M 12.20 12.35
13.08 F9 40m försök 3-4 bortre långsidan 12.43 12.58
13.16 F9 40m försök 5-6 bortre långsidan 12.51 13.06
13.20 P13 60m final 1 målrakan 13.00 13.10
13.24 F9 40m försök 7-8 bortre långsidan 12.59 13.14
13.25 F11 60m final 1 målrakan 13.05 13.15
13.30 F10 60m final 1 målrakan 13.10 13.20
13.30 P9 höjd D 12.50 13.05
13.35 F12 60m final 1 målrakan 13.15 13.25
13.40 F13 60m final 1 målrakan 13.20 13.30
13.50 P13 stav G 12.55 13.10
13.55 F15 100m final 1 målrakan 13.35 13.45
14.00 F14 100m final 1 målrakan 13.40 13.50
14.05 P15 100m final 1 målrakan 13.45 13.55
14.05 F10 höjd E 13.20 13.35
14.10 P14 100m final 1 målrakan 13.50 14.00
14.15 F11 kula L 13.35 13.50
14.25 F15 längd C1 13.45 14.00
14.25 P12 60m final 1 målrakan 14.05 14.15
14.27 F9 40m final 1 bortre långsidan 14.02 14.17
14.30 P11 60m final 1 målrakan 14.10 14.20
14.30 F12 tresteg R1 B1 13.50 14.05
14.30 F12 tresteg R2 B2 13.50 14.05
14.35 P10 60m final 1 målrakan 14.15 14.25
14.37 P9 40m final 1 bortre långsidan 14.12 14.27
14.45 F13 kula K 14.00 14.15
15.00 P15 diskus M 14.20 14.35
15.10 P12 slägga M 14.40 14.55
15.20 P9 600m gång 1-1 14.55 15.10
15.20 F9 600m gång 1-1 14.55 15.10
15.30 F14 höjd D 14.45 15.00
15.40 P13 2000m gång 1-1 15.15 15.30
15.40 F13 2000m gång 1-1 15.15 15.30
16.05 F9 600m 1-1 15.40 15.55
16.15 P14 längd A1 15.35 15.50
16.20 P11 1000m gång 1-1 15.55 16.10
16.20 F11 1000m gång 1-1 15.55 16.10
16.40 P9 600m 1-1 16.15 16.30
16.40 F12 slägga M 16.00 16.15
16.40 F10 diskus M 15.55 16.10
16.55 F13 stav G 15.55 16.10
17.00 P15 3000m gång 1-1 16.35 16.50
17.00 F15 3000m gång 1-1 16.35 16.50
17.35 P13 tresteg B1 16.55 17.10
17.50 F9 4x50m stafett 1-1 17.25 17.40
17.55 F9 4x50m stafett 2-2 17.30 17.45
18.00 F9 4x50m stafett 3-3 17.35 17.50
18.00 P14 höjd E 17.20 17.35
18.05 P9 4x50m stafett 1-1 17.40 17.55
18.30 P11 4x100m stafett 1-1 18.05 18.20
18.35 P11 4x100m stafett 2-2 18.10 18.25
18.45 F11 4x100m stafett 1-1 18.20 18.35
18.50 F11 4x100m stafett 2-2 18.25 18.40
18.55 F11 4x100m stafett 3-3 18.30 18.45
19.00 F11 4x100m stafett 4-4 18.35 18.50
19.05 F14 diskus M 18.25 18.40
19.10 P13 4x100m stafett 1-1 18.45 19.00
19.15 P13 4x100m stafett 2-2 18.50 19.05
19.25 F13 4x100m stafett 1-1 19.00 19.15
19.30 F13 4x100m stafett 2-2 19.05 19.20
19.35 F13 4x100m stafett 3-3 19.10 19.25
19.40 F13 4x100m stafett 4-4 19.15 19.30
19.45 F13 4x100m stafett 5-5 19.20 19.35
19.50 F13 4x100m stafett 6-6 19.25 19.40
20.00 P15 4x100m stafett 1-1 19.35 19.50
20.05 P15 4x100m stafett 2-2 19.40 19.55
20.15 F15 4x100m stafett 1-1 19.50 20.05
20.20 F15 4x100m stafett 2-2 19.55 20.10

Bekräftelsen bör vara gjord senast 90 minuter före grens första heat början

Tidtabell publicerat den 13 juni 2023 kl 11:50

Gren/heat Åldersklass Gren Heat/Grupp Plats Samling/Calling Till fältet
9.00 F13 längd R1 C1 8.15 8.35
9.00 F13 längd R2 C2 8.15 8.35
9.00 F13 längd R3 A1 8.15 8.35
9.00 P9 längd B2 8.20 8.35
9.00 P11 höjd E 8.20 8.35
9.05 P15 100m häck försök 1-2 målrakan 8.40 8.55
9.05 F11 diskus M 8.25 8.40
9.10 P12 60m häck försök 1-2 bortre långsidan 8.40 8.55
9.20 P13 60m häck försök 1-3 bortre långsidan 8.55 9.10
9.25 F14 80m häck försök 1-2 målrakan 9.00 9.15
9.30 F9 kula L 8.50 9.05
9.33 F14 80m häck försök 3-4 målrakan 9.08 9.23
9.35 F12 60m häck försök 1-2 bortre långsidan 9.10 9.25
9.41 F14 80m häck försök 5-6 målrakan 9.16 9.31
9.43 F12 60m häck försök 3-4 bortre långsidan 9.18 9.33
9.50 F15 80m häck försök 1-3 målrakan 9.25 9.40
9.51 F12 60m häck försök 5-6 bortre långsidan 9.26 9.41
10.20 F10 60m häck försök 1-2 bortre långsidan 9.55 10.10
10.20 P13 höjd D 9.40 9.55
10.28 F10 60m häck försök 3-4 bortre långsidan 10.03 10.18
10.30 F13 60m häck försök 1-2 målrakan 10.05 10.20
10.36 F10 60m häck försök 5-6 bortre långsidan 10.11 10.26
10.38 F13 60m häck försök 3-4 målrakan 10.13 10.28
10.40 F14 kula K 10.00 10.15
10.45 P11 60m häck försök 1-3 bortre långsidan 10.20 10.35
10.46 F13 60m häck försök 5-7 målrakan 10.21 10.36
10.50 P12 längd B2 10.10 10.25
11.00 F11 60m häck försök 1-2 bortre långsidan 10.35 10.50
11.08 F11 60m häck försök 3-4 bortre långsidan 10.43 10.58
11.10 P15 stav G 10.10 10.25
11.15 F12 längd R1 C1 10.30 10.50
11.15 F12 längd R2 C2 10.30 10.50
11.15 F12 längd R3 A1 10.30 10.50
11.16 F11 60m häck försök 5-6 bortre långsidan 10.51 11.06
11.24 F11 60m häck försök 7-8 bortre långsidan 10.59 11.14
11.25 P15 100m häck final 1 målrakan 11.05 11.15
11.30 P14 100m häck final 1 målrakan 11.10 11.20
11.30 P9 kula L 10.50 11.05
11.35 P10 60m häck försök 1-2 bortre långsidan 11.10 11.25
11.40 F15 80m häck final 1 målrakan 11.20 11.30
11.45 F14 80m häck final 1 målrakan 11.25 11.35
11.45 P11 diskus M 11.05 11.20
12.00 F13 60m häck final 1 målrakan 11.40 11.50
12.05 P12 60m häck final 1 målrakan 11.45 11.55
12.10 P13 60m häck final 1 målrakan 11.50 12.00
12.15 F12 60m häck final 1 målrakan 11.55 12.05
12.17 F10 60m häck final 1 bortre långsidan 11.57 12.07
12.22 P11 60m häck final 1 bortre långsidan 12.02 12.12
12.27 F11 60m häck final 1 bortre långsidan 12.07 12.17
12.30 F9 150m 1-2 målrakan 12.05 12.20
12.32 P10 60m häck final 1 bortre långsidan 12.12 12.22
12.38 F9 150m 3-4 målrakan 12.13 12.28
12.40 P14 kula K 12.05 12.20
12.46 F9 150m 5-6 målrakan 12.21 12.36
12.54 F9 150m 7-8 målrakan 12.29 12.44
12.55 F15 tresteg R1 B1 12.15 12.30
12.55 F15 tresteg R2 B2 12.15 12.30
13.02 P9 150m 1-2 målrakan 12.37 12.52
13.10 P9 150m 3-5 målrakan 12.45 13.00
13.25 P10 kula L 12.45 13.00
13.35 F10 1000m 1-1 13.10 13.25
13.35 F12 diskus M 12.55 13.10
13.40 F13 höjd R1 D 12.50 13.10
13.40 F13 höjd R2 E 12.50 13.10
13.45 F10 1000m 2-2 13.20 13.35
13.55 F10 1000m 3-3 13.30 13.45
13.55 F11 slägga N 13.15 13.30
14.05 F11 1000m 1-1 13.40 13.55
14.10 P12 kula K 13.30 13.45
14.15 F11 1000m 2-2 13.50 14.05
14.20 F15 stav G 13.05 13.20
14.25 P11 1000m 1-1 14.00 14.15
14.30 P14 tresteg C1 13.50 14.05
14.35 P11 1000m 2-2 14.10 14.25
14.45 P10 1000m 1-1 14.20 14.35
14.45 P15 tresteg A1 14.05 14.20
14.55 F12 1000m 1-1 14.30 14.45
15.05 F12 1000m 2-2 14.40 14.55
15.15 F12 1000m 3-3 14.50 15.05
15.25 P12 1000m 1-1 15.00 15.15
15.25 F10 kula L 14.45 15.00
15.35 P12 1000m 2-2 15.10 15.25
15.40 P13 diskus M 15.00 15.15
15.45 F13 1000m 1-1 15.20 15.35
15.45 F9 längd R1 A1 15.05 15.20
15.45 F9 längd R2 A2 15.05 15.20
15.55 F13 1000m 2-2 15.30 15.45
16.05 F13 1000m 3-3 15.40 15.55
16.15 P13 1000m 1-1 15.50 16.05
16.25 P13 1000m 2-2 16.00 16.15
16.40 F14 800m 1-1 16.15 16.30
16.40 F12 kula K 16.00 16.15
16.48 F14 800m 2-2 16.23 16.38
16.55 F11 höjd R1 D 16.15 16.30
16.55 F11 höjd R1 E 16.15 16.30
16.56 F14 800m 3-3 16.31 16.46
17.04 F14 800m 4-4 16.39 16.54
17.12 F15 800m 1-1 16.47 17.02
17.20 F15 800m 2-2 16.55 17.10
17.20 P12 diskus M 16.45 17.00
17.28 P14 800m 1-1 17.03 17.18
17.36 P14 800m 2-2 17.11 17.26
17.44 P15 800m 1-1 17.19 17.34
17.45 P13 slägga N 17.10 17.25
18.00 P9 4x400m stafett 1-1 17.35 17.50
18.10 F9 4x400m stafett 1-1 17.45 18.00
18.25 F14 tresteg R1 B1 17.45 18.00
18.25 F14 tresteg R2 B2 17.45 18.00
18.35 F13 4x60mh stafett 1-1 18.10 18.25
18.40 F13 4x60mh stafett 2-2 18.15 18.30
18.45 F13 4x60mh stafett 3-3 18.20 18.35
18.50 F13 4x60mh stafett 4-4 18.25 18.40
18.55 F13 4x60mh stafett 5-5 18.30 18.45
19.00 F15 diskus M 18.20 18.35
19.00 F13 4x60mh stafett 6-6 18.35 18.50
19.05 F13 4x60mh stafett 7-7 18.40 18.55
19.10 P13 4x60mh stafett 1-1 18.45 19.00
19.15 P13 4x60mh stafett 2-2 18.50 19.05
19.30 F11 4x60mh stafett 1-1 19.05 19.20
19.35 F11 4x60mh stafett 2-2 19.10 19.25
19.40 F11 4x60mh stafett 3-3 19.15 19.30
19.45 F11 4x60mh stafett 4-4 19.20 19.35
19.50 P11 4x60mh stafett 1-1 19.25 19.40
19.55 P11 4x60mh stafett 2-2 19.30 19.45
20.10 F15 4x80mh stafett 1-1 19.45 20.00
20.15 F15 4x80mh stafett 2-2 19.50 20.05
20.20 F15 4x80mh stafett 3-3 19.55 20.10
20.25 P15 4x80mh stafett 1-1 20.00 20.15
20.30 P15 4x80mh stafett 2-2 20.05 20.20

Bekräftelsen bör vara gjord senast 90 minuter före grens första heat början

Klövskog Idrottsområde

Address: Kuntotie 3, 01800 Klövskog

Tävlingskontoret ligger inne på Ratina-stadion och är öppet under loppet.

I tävlingskansli kan du:

 • hämta tävlingsmaterial
 • hämta tävlingspaket för förmyndare
 • få hjälp med bekräftelse om det finns problem med det på nätet
 • göra bekräftelse för stafettlag
 • lämna skriftlig protest
 • få info
 • fråga om hittade varor

Instruktioner:

 • Tävlingsnumror och annat tävlingsmaterial bör i fösta hand avhämtas av föreningens kontaktperson (lagledare/föreningsrepresentant eller dylik). Kontaktperson ombeds lämna sina kontaktuppgifter i kansliet då denne avhämtar hela föreningens material.
 • Mindre föreningar kan också hämta enskilda nummerlappar från tävlingskansliet.
 • Alla tävlande bör ha med sig egna säkerhetsnålar! 
 • Tävlingsnumret får du i deltagarbrevet från tävlingskansliet.
 • Tävlingsnumren behöver inte returneras efter tävlingen.
 • På tävlingsnumret ska all tryckt reklam synas tydligt
 • Nummerlappen ska fästas på framsidan (bortsett från stavhopp och släggkastning där lappen får fästas bak).
 • Deltagarna bör ha egna säkerhetsnålar med sig för fastfästning av nummerlappen.

Loppnummer för stafettlag

 • Stafettlagens tävlingsnummer hämtas på tävlingskansliet, senast i samband med bekräftelse
 • Tävlingsnummer fördelas per klubb i ett kuvert som innehåller numren på klubbens alla stafettlag
 • Numren på de kombinerade lagen kommer att tilldelas klubben som representeras av löparen i den första etappen som meddelas vid tidpunkten för registrering
 • Tävlingsnumret är fäst på framsidan av tröjan/toppen
 • Löparna i varje etapp måste ha sin egen etappens loppnummer

Lagtävlingar

I 9–13 -åringarnas fältgrenar avgörs även lagtävlingar. Laget behöver inte meddelas på förhand. Föreningens två bästa resultat avgör placeringen. Lagtävlingens resultat räknas utgående från resultaten från de tre första omgångarna.

De tre bästa lagen belönas.

Stafett

I stafetter kan man tävla med ett klubblag eller ett kombinerat lag bestående av idrottare från flera föreningar. Alla löpare i klubblag måste representera samma förening. Ett kombinerat lag kan ha löpare från flera föreningar, men varje klubb får endast ha löpare i ett kombinerat lag per gren och serie. Kombineradlag tävlar om placeringar i samma tävling som klubblag, men resultaten från mixade lag är inte giltiga för statistik.

Till ett stafettlag, som är anmält som klubblag, kan man inte byta till medlem som representerar en annan förening och därmed göra det till kombinationslag. 

Kastredskap, klasserna 12-17

 • Egna kastredskap skall lämnas in för granskning senast 120 minuter före grenens start.
 • Idrottaren får lämna in max 2 personliga redskap.
 • Granskningen sker i servicebyggnaden.
 • Arrangören hämtar de godkända kastredskapen till tävlingsplatsen inför uppvärmningen.
 • Efter tävlingen kan de egna redskapen avhämtas från servicebyggnaden.

Kastredskap, klasserna 9-11

 • Idrottare i klasserna 9-11 använder tävlingsarrangörens redskap.

Granskning av redskap

to 14.00 – 21.30
fr    9.00 – 21.00
lö   7.00 – 21.00
sö  7.00 – 20.30 

I YAG Junior GP -tävlingen följer vi World Atheltics sko-regler. Idrottarna behöver inte anmäla i förväg vilka skor de använder. Att reglerna följs granskas genom stickprov.

Bekräftelse av deltagandet är obligatorisk i bangrenar, alltså löp- och gånggrenarna

Bekräftelsen bör vara gjord senast 90 minuter före grens början. Bekräftelsen kan göras tidigast dagen innan grenen. Grenarna som genomförs på fredagen kan bekräftas tidigast på torsdagen 15.6 kl. 12.00.

I tävlingens individuella grenar kan bekräftelsen göras på nätet. Man får göra bekräftelse också till grenarna men det är inte obligatoriskt. Om det är problem med nätbekräftelsen skall bekräftelsen göras i tävlingskansliet 90 minuter före tävlingens början. Tävlande själv eller hens representant kan göra bekräftelsen.

Till sprintarnas och häcklöpningens finaler (60m, 100m, 60m h, 80m h, 100m h och 110m h) behöver inte göras separat bekräftelse.

Att hämta tävlingmaterialet (och numret) är inte samma sak som bekräftelse av deltagandet.
– Man måste ALLTID göra bekräftelse enligt anvisningarna nedan.

Instruktioner för elektronisk bekräftelse i löpgrenar och gång

Den elektroniska  bekräftelsen görs i  www.tuloslista.com/varmistus/

 • Det är möjligt att bekräfta en eller flera idrottare samtidigt
 • Det behövs en kod. Koden finns på idrottarens kuvert som fås i tävlingskansliet. Koden är YAG 2023
 • Välj rätt tävling: Youth Athletics Games / YAG Junior GP
 • Välj rätt förening
 • Lägg till koden – ingen skillnad om man använder versaler eller gemener
 • Välj idrottarens uppgifter och gren/grenar
 • Lägg till kontaktuppgifter OBS var noga med att skriva e-postadressen rätt.
 • Välj ”Muutosten esikatselu” och kontrollera.
 • Kom ihåg att spara beräftelsen!
 • Kontrollera genast att du har fått meddelande till din  epost om att bekräftelsen är klar (kontrollera även skräpposten).
 • Om det uppstår problem eller om du inte fått kvittering på din epost skall du genast kontakta tävlingskansliet
 • Kontakta tävlingskansliet om det uppstår problem

Instruktioner för bekräftelse av stafettlag

 • Stafettlagens bekräftelse görs skrifligen på bekräftelseblankett som ska föras till tävlingskansliet senast 90 minuter före grenens planerade starttid, enligt tidtabellen.
 • Man får bekräftelseblanketter från tävlingskansliet.
 • I samband med bekräftelsen måste man anmäla den slutliga springordningen (fyra (4) deltagare).
 • Till stafettlaget kan man byta deltagare som inte ursprungligen var anmälda till laget.
 • Man kan inte byta springordning när bekräftelsetiden gått ut.

Annulering av deltagande

Annulering av deltagande eller att man inte deltar behöver inte meddelas.

Heat och gruppindelningar kommer att finnas tillgängliga via resultatservicen i god tid. Vi rekommenderar att du kollar heatindelningarna och grupperna innan du börjar värma upp för säkerhets skull, i fall sista stundens förändringar skulle ha skett.

Heatindelning i löpgrenarna görs utgående från statistiktiderna.

 • I löpningarna laddas idrottarnas PB (personal best/personbästa) ned från statistikdatabasen (finska deltagare) och uppdateras under tävlingsveckan. tländska deltagare bör meddela sina statistikresultat på anmälningsblanketten.
 • Resultat fram t.o.m. 10.6 tas i beaktande och laddas automatiskt ned från databasen.
 • Tyvärr kan vi per e-post inte ta emot statistikresultat.
 • Heatindelningarna görs i alla löpgrenar på basen av statistiktider (PB)
 • Även i 15–17 -serierna strävar vi till att för sträckorna 300 m och längre göra heatindelningarna idrottarvänligt utgående från idrottarnas bästa noteringar (PB).
 • I sprintloppen har heatvinsterna ingen inverkan på fortsättningen vidare i tävlingen, då det är tiderna som avgör vilka som går till final.
 • Heatindelningar meddelas på förhand i live-resultattjänsten.

Kvalgrupper för fältgrenar

 • I hoppgrenar, som hoppas i två eller flera grupper, sker gruppindelningen på basen av statistikresultat.
 • Kvalgrupperna kommer att finnas på live-resultatservicen före tävlingen.

Ribbhöjningar för hoppgrenarna (ej tillgängliga ännu)

Konstgräsplanerna bakom tävlingsarenan är reserverade som uppvärmningsområde för idrottarna. För sprinters finns det även Novotan-täckta träningsbanor i bubbelhallens högra ände.

Inträde till tävlingsarenan sker för samtliga idrottare bara via Call room.

Call room är platsen där alla idrottare samlas innan grenstart. Ifall idrottaren deltar i två grenar som går på varandra eller den föregående grenen inte avslutas innan Callingtiden, kan idrottaren komma till den andra grenplatsen direkt genom att meddela om detta vid den första grenens calling.

Call room ligger i slutet av fältet mot bakre kurvan. Det finns flera ingångar till Call room, så när du kommer, kolla vilken entré som leder till mötet för din gren. Passagen från Call room till löp- och hopptävlingarna guidas längs en Mondo-belagd rutt, så att de tävlande kan ta på sig spikskor redan vid calling.

Det finns ett separat schema på call room som idrottarna ska följa. Schemat publiceras när det slutgiltiga schemat publiceras.

Call room tidtabell

Öppet = Du kan anmäla dig på call room
Till tävlingsplatsen = Calling för ifrågavarande gren stängs och gruppen beger sig till tävlingsarenan. Ifall idrottaren i detta skede inte är på plats har inte idrottaren längre rätt att delta i tävlingen (bortsett från överlappande grenar).

Höjd

M17: 147 – 152 – 157 – 162 – 167 – 170 – 173 – 176 + 3 cm
P15: (127) – 139 – 148 – 155 – 160 – 165  + 3 cm
P14: (115) – 127 – 139 – 145 – 151 – 157 –160 + 3 cm
P13: (109) – 121 – 129 – 137 – 146 – 151 – 154 + 3 cm
P12: (99)– 109 – 117 – 123 – 129 – 135 – 139 – 143 – 146 + 3 cm
P11: (84)– 92 – 100 – 108 – 114 – 120 – 124 – 128 – 131 + 3 cm
P10 : (84) – 92 – 100 – 106 – 112 – 116 – 120 – 124 – 128 – 131 + 3 cm
P9: 72 – 78 – 84 – 90 – 96 – 102 – 106 – 110 – 113 + 3 cm
N17: 141 – 147 – 152 – 157 – 161 – 164 – 167 – 170 – 173 + 3 cm
T15:  (116) – 128 – 138 – 144 – 150 – 154 – 158 – 161 + 3 cm
T14: (110) – 122 – 132 – 140 – 146 – 150 – 154 – 157 + 3 cm
T13: (99) – 109 – 117 – 123 – 129 – 135 – 141 – 145 – 149 – 152 + 3 cm
T12: (99) – 109 – 117 – 123 – 129 – 135 – 139 – 143 – 146 + 3 cm
T11: (84) – 92 – 100 – 108 – 114 – 120 – 124 – 128 – 131 + 3 cm
T10: (84) – 80 – 86 – 92 – 98 – 104 – 108 – 112 – 116 – 119 + 3 cm
T9: 72 – 78 – 84 – 90 – 96 – 102 – 106 – 110 – 113 + 3 cm

Stav

M17: 315 – 330 – 360 – 372 – 384 – 394 – 404 – 414 – 424 – 429 – 434 – 439 – 444 + 5 cm
N17: 165 – 185 – 200 – 215 – 230 – 245 – 260 – 275 – 285 – 295 – 305 – 310 – 318 – 326 – 331 – 336 – 341 + 5 cm
P15: (235) – 251 – 267 – 283 – 299 – 311 – 323 – 335 – 341 – 347 + 6 cm
T15: (142) – 158 – 174 – 190 – 206 – 218 – 230 – 242 – 254 – 266 – 274 – 282 – 290 – 296 + 6 cm
P13: (142) – 158 – 174 – 190 – 206 – 218 – 230 – 242 – 254 – 266 – 274 – 282 – 290 – 296 + 6 cm
T13: (125) – 139 – 153 – 167 – 181 – 195 – 209 – 218 – 227 – 236 – 242 – 248 + 5 cm

Bangrenarna

 • i 9-15 åringarnas grenar 60m, 100m, 60m h, 80m h, och 100m h springer man en final vart de åtta (8) bästa från försöken kvalificeras.
 • i 17 åringarnas grenar 100m, 100m h och 110m h kvalificeras försökens åtta (8) bästa till A-finalen. En B-final springs om det är minst fyra (4) försök. Till B-finalen kvalificeras försökens 9-16 snabbaste.
 • De övriga löpgrenarna springer man som finaler och tiderna bestämmer rangordningen direkt.

Fältgrenarna

 • Alla fältgrenar tävlas direkt som finaler.
 • I fältgrenarna tävlar man först tre rundor, och på basen av dessa kvalificeras de åtta (8) bästa till tre sista rundorna. Alla fältgrenarnas tre sista prestationer görs på samma tävlingsplats.
 • Fältgrenarnas lagtävlings resultat räknas på basen av resultaten efter tre första rundorna.

Muntliga protester bör göras genast på tävlingsplatsen och de behandlas snarast möjligt av grenledaren under grenens gång. Skriftliga protester bör lämnas in till tävlingskansliet inom 30 minuter från det att grenen avslutats/de officiella resultaten publicerats. Behandlingsavgiften för skriftlig protest är 50 € (eur) och den återlämnas inte ifall protesten inte leder till åtgärder.

Prisutdelningar sker enligt separat prisutdelningstidsschema (ej publicerat ännu). Schemat är indikativt och tiderna kan ändra ifall grenen avslutas avsevärt tidigare eller senare än beräknat.

Victory ceremonies timetable
 • Tag reda på när prisutdelningen sker efter att din gren avslutats

STAFETTER:  I stafetterna belönas de tre bästa lagen på varje sträcka.

F/P 9–13 individuella grenar: de sex bästa i varje individuella gren belönas.

F/P 9–13 fältgrenarnas lagtävlingar: de tre bästa lagen belönas med medaljer.

F/P 14–17 individuella grenar: de tre bästa i varje gren belönas.

– Därtill utdelas produktpriser under evenemanget.

De anmälda syns i kilpailukalenteri efter att anmälningstiden börjat (endast finska deltagare, utländska deltagare uppdateras manuellt efter att anmälningstiden gått ut).  Ifall du hittar brister ber vi dig att meddela om dessa snarast möjligt per e-post.

Heat- och gruppindelningar finns i live resultatservicen.

live.tuloslista.com

Föräldrar och tränare har begränsad ingång till tävlingsarenan. För att försäkra tävlingens trygghet och smidighet är det förbjudet för utomstående att komma till tävlingsområdet och innerplanen. Vi strävar efter att ordna utrymme nära gren för idrottarnas stödtrupper så att de har möjlighet att kommunicera med idrottaren.

OBS! I kvalheaten för sprintlopp kan vi tyvärr inte släppa in föräldrar/tränare med löparna på planen. Vi kommer att ordna tillräckligt med hjälp på plats, särskilt för tiden då 9–11 -åringar startar, så att barnen kan använda startblock (det är dock inte obligatoriskt att använda startblock).

För 9–11-åringarnas fältgrenar får ledsagare/tränare följa idrottaren till Call room och vid behov till planen. Detta dock så att inga tränare/föräldrar finns på tävlingsfältet då tävlingen börjar (= då träningsomgångarna börjar). Undvik onödigt tillträde till tävlingsfältet ifall idrottaren klarar sig på egen hand.