ANMÄLAN

TÄVLINGSPAKET

Ju tidigare du anmäler dig, desto förmånligare är det!

Anmälan öppnar 15 mars och är öppen fram till 8.7.2021

Prisnivå 1 stängs 10.5.2021

Prisnivå 2 stängs 8.7.2021

Anmälan av stafettlag stängs 16.7.2021

Noggrannare info om efteranmälan kommer att publiceras närmare andra prisnivåns slut. Mer information om detta på egen flik ”Efteranmälan”.

Bonus för tränare och medföljande vuxna:

 • För vart tionde (10 st.) A-paket eller vart tionde (10 st.) B-paket får föreningen ett motsvarande tränarpaket.
 • Meddela per e-post till yag@sul.fi då det från er förening anmält sig ett sådant antal idrottare som berättigar till bonus.
 • Vi tillägger det korrekta antalet avgiftsfria pass i föreningens kuvert.; anmäl alltså inte dessa pass via kilpailukalenteri.

Idrottarnas tävlingspaket

A-tävlingspaket 110 € / 128 €

Deltagande i tre grenar, skollogi från fredag till söndag (23-25.7.2021), en måltid/dag vid tävlingens matservering (fredag, lördag och söndag), frukost (lördag och söndag) samt kvällsbit (fredag och lördag), tävlingsmaterial och tävlingsprodukt.

 • tilläggsnatt torsdag-fredag kan köpas skilt, inkl. logi samt kvällsmat och frukost (+25€)
 • tilläggsnatten reserveras skilt per e-post: yag@sul.fi
 • Inkvarteringen ligger 400m från Kimpinens plan. Address: Pohjolankatu 23, 53100 Villmanstrand

B-tävlingspaket 65 € / 80 €

Deltagande i tre grenar, en måltid/dag vid tävlingens matservering (fredag, lördag och söndag), tävlingsmaterial och tävlingsprodukt.

C-tävlingspaket 45 € / 55 €

Deltagande i tre grenar, tävlingsmaterial och tävlingsprodukt.

D-tävlingspaket 15 € / 20 €

Rätt att delta i en gren.

Anmälan av stafettlag

Stafettlagen anmäls skilt via länken nedan. Stafettlagets anmälan ingår inte direkt i något tävlingspaket. Man kan delta i stafetter utan att köpa tävlingspaket. Anmälningsavgiften för stafettlag är 15 €/lag, vilka faktureras.

Anmäl stafettlag

Tränarnas och förvaltares tävlingspaket

A-tävlingspaket 75 € / 90 €  

Skollogi med frukost och kvällsbit från fredag till söndag (23-25.7.2021) en måltid/dag vid tävlingens matservering (fredag, lördag och söndag), tävlingsmaterial och tävlingsprodukt.

 • tilläggsnatt torsdag-fredag kan köpas skilt, inkl. logi samt kvällsmat och frukost (+25€)
 • Inkvarteringen ligger 400m från Kimpinens plan. Address: Pohjolankatu 23, 53100 Villmanstrand

B-tävlingspaket 35 € / 50 €

En måltid/dag vid tävlingens matservering (fredag, lördag och söndag), tävlingsmaterial och tävlingsprodukt.

Föräldrar och tränare har begränsad inträde till tävlingsarenan

För att försäkra tävlingens trygghet och smidighet är det förbjudet för utomstående att komma till tävlingsområdet och innerplanen. Vi strävar efter att ordna utrymme nära gren för idrottarnas stödtrupper så att de har möjlighet att kommunicera med idrottaren.

I kvalheaten för sprintlopp kan vi tyvärr inte släppa in föräldrar/tränare med löparna på planen. Vi kommer att ordna tillräckligt med hjälp på plats, särskilt för tiden då 9–11 -åringar startar, så att barnen kan använda startblock (det är dock inte obligatoriskt att använda startblock).

OBS! Föräldrar och övrig familj kan gratis delta i evenemanget som hejarklack. Det är fritt inträde till stadions läktare samt till tävlingstorget!

KÖP TÄVLINGSPAKET - ANMÄL DIG

Anmälan till Youth Athletics Games – evenemanget sker via Kilpailukalenteri (alla finländska deltagare).

 • Länk till Kilpailukalenteri
 • Även tilläggsgrenar skaffas via kilpailukalenteri. Först måste du ändå ha något av de andra tävlingspaketen A/B/C/D.
 • Observera att tävlingspaketet betalas i samband med anmälan via kilpailukalenteri. Ifall din anmälan överstiger 1000 € har du möjlighet att från kilpailukalenteri välja traditionell faktura till din e-post.

Anmälan av stafettlag är öppen till 16.7 via länken nedan

Anmäl stafettlag

Ifall du ENDAST vill köpa förvaltarpaket utan att anmäla idrottare

 • Var i kontakt via e-post: yag@sul.fi
 • Det är inte möjligt att köpa endast förvaltarpaket via kilpailukalenteri.
 • Även de kostnadsfria förvaltarpaket som kommer med köp av idrottares A- och B-pass meddelas via e-post: yag@sul.fi

Anmälan till paraidrottarnas 100m rullstol/löpning

 • Anmälan per e-post senast 19.7 till yag@sul.fi
 • Skriv i meddelandet deltagarens namn, födelsetid och e-postadress
 • Vi fakturerar anmälningsavgiften i efterskott. Fakturan skickas till den anmälda per e-post.
 • Pris 15 € (15.3-10.5), 20 € (11.5-8.7)
 • Alla deltagare belönas med YAG-guldmedalj
GRENAR OCH ÅLDERSKLASSER
 • Löpgrenar endast i din egen åldersklass
 • I de individuella fältgrenarna och gång har du möjlighet att delta i en äldre åldersklass ifall inte en gren (eller motsvarande gren) finns i din egen åldersklass. T.ex. kan F11 delta i F12 diskus eftersom diskus inte finns som gren i F11. Kom i så fall ihåg att kolla att grenen passar in i din tidtabell.

Grenar flickor/damer

F9F10F11F12F13F14F15D17
Fredag 23.74×50 m1000 m4×100 m4×100 mstav4×100 mhöjd
spjut4×60 m h4×60 m h4×80 m h100 m h heat+f
600 m1000 m gånglängdstavkula
2000 m gång2000 m gång
Lördag 24.740 m60 m heat+f60 m heat+f60 m heat+f60 m heat+f100 m heat+f100 m heat+f100 m heat+f
längdspjutlängddiskushöjdlängdhöjd3-steg
60 m rullstol/löpning60 m rullstol/löpningkulahöjdkulaspjutkula800 m
1000 m1000 m1000 m800m3-steg60 m rullstol/löpning
60 m rullstol/löpning60 m rullstol/löpning60 m rullstol/löpning60 m rullstol/löpning800 m
60 m rullstol/löpning
Söndag 25.74x400mlängdhöjd60 m h60 m h heat+f80 m h heat+f80 m h heat+f200 m heat+f
kulakulaspjutlängdslägga300 mdiskus3000 m
150m4×600 mspjut4×600 mslägga300 m
Blandstafett F + P 4×200 m4×800 m
Blandstafett F + P 4×200 m
P9P10P11P12P13P14P15H17
Fredag 23.74×50 m1000 m4×100 m4×100 mspjut4×100 mdiskus
spjut4×60 m h4×60 m h4×80 m hhöjd
600 mlängdlängd2000 m gång110 m h
1000 m gång1000 m gång
Lördag 24.740 m60 m heat + f60 m heat + f60 m heat + f60 m heat + f100 m heat + f100 m heat + f100 m heat + f
längdspjutspjutlängdkulastavstav3-steg
60 m rullstol/löpning60 m rullstol/löpning1000 mspjut1000 m800 mdiskus800 m
60 m rullstol/löpning1000 m60 m rullstol/löpning60 m rullstol/löpning3-steg60 m rullstol/löpning
60 m rullstol/löpning800 m
60 m rullstol/löpning
Söndag 25.74×400 mlängdkula60 m h heat + f60m heat + f100m h heat + f100 m h heat + f200 m heat + f
kulakula4×600 mdiskushöjd300 mhöjd3000 m
150 mhöjdhöjdsläggaslägga300 m
4×600 mlängdkula
Blandstafett F + P 4×200 m4×800 m
Blandstafett F + P 4×200 m
ANMÄL TILLÄGGSGRENAR

Du måste först ha A-, B-, C- eller D-tävlingspaket, varefter du kan göra en ny anmälan till tilläggsgren via kilpailukalenteris L-tävlingspaket. Enbart L-tävlingspaketet berättigar inte till att delta i tävlingen.

Anmälan till tilläggsgrenar fr.o.m. 11.5 via kilpailukalenteri.

Tilläggsgrenarna kostar 15€/gren.

Kolla tävlingenschemat då du skaffar tilläggsgrenar, så att tävlingsevenemanget går smidigt för dig.

ANMÄLAN AV STAFETTLAG

Stafettlagen anmäls skilt via länken nedan (publiceras senare). Stafettlagets anmälan ingår inte direkt i något tävlingspaket och det går att delta i stafetterna utan att ha köpt något tävlingspaket. Anmälan av stafettlag kostar 15€/lag. Sista anmälningsdagen för stafettlag är 16.7.2021

Faktura på stafettlagen skickas till föreningen 19.7 (förfallodag 23.7).

Stafettlagen bör bekräftas på plats i Vilmanstrand.

Anmäl stafettlag här

EFTERANMÄLAN

Efteranmälan är möjligt vid en senare anmäld tidspunkt till begränsade grenar. Dessa grenar meddelas då den egentliga anmälningstiden gått ut.

Efteranmälan görs här:

ANNULERING AV DELTAGANDE

Efter anmälan skickas ett bekräftelsemeddelande per e-post. I detta e-postmeddelande finns en länk, via vilken man kommer åt att göra förändringar i anmälan. Via länken kan man ändra en gjord anmälan eller annullera deltagandet helt. Annulleringar som gjorts via länken returnerar inte automatiskt anmälningsavgiften.

Ändringar av deltagande via Kilpailukalenteri.fi -tjänsten stängs samtidigt som anmälningstiden går ut 8.7. Efter det går förändringar inte längre att göra.

Annulleringar efter den 8.7 görs per e-post: yag@sul.fi.

För anulleringar gjorda senast 8.7 mot läkarintyg, återbetals tävlingspaketets pris subtraherat med en 20 euros hanteringsavgift.
För efter 8.7 gjorda annullerigar återbärs inga anmälningsavgifter!