Youth Athletics Games återvänder i juni 2018 till Esbo

YAG tävlingar tävlas den 14.-16. juni. I år hölls tävlingarna i Lahtis.

Alberga tävlingspark erbjuder toppen omgivning för YAG.

Förutom en tävlingsarena, som fyller internationella krav, finns det i omgivningen en simhall, friluftsbad, äventyrspark Huippu och en Angry Birds park.

I samband med YAG finns också annan tävlingsverksamhet. På söndagen den 17. juni

är det FM-tävlingar på landsväg i tävlingsgång samtidigt med YAG:s tävlingsgång.

I år samlade YAG i Lahtis över 1900 ungdomar, som tävlade i serier för 9–17 åringar.

I Lahtis tävlade ståtliga 350 stafettlag.