YAG i Villmanstrand flyttas till månadsskiftet juli-augusti

Youth Athletics Games (YAG) förflyttas till skiftet av juli-augusti. Avsikten var att ordna evenemanget redan i mitten av juni men p.g.a. koronaviruset ordnas YAG 31.7-2.8.2020.
Tävlingarna avgörs i Villmanstrand på Kimpinens idrottsplan.

– Tävlingsarrangemangen fortsätter mot månadsskiftet juli-augusti. Naturligtvis följer vi hela tiden med läget och hurudana beslut och instruktioner myndigheterna ger om arrangemang av evenemang. Vi agerar i enlighet med dessa, säger Piia Jäntti, ungdomschef vid Finska Friidrottsförbundet (SUL).

Anmälningsavgifterna, dvs. de reserverade tävlingspaketen, överförs automatiskt till den nya tävlingstidpunkten.

– Ifall idrottaren har ett tydligt hinder och inte p.g.a. den nya tidpunkten kan utnyttja det redan inlösta tävlingspaketet, återbetalar vi tävlingspaketets pris subtraherat med en 10 euros hanteringsavgift, säger Jäntti.

Hotell som bokats för den ursprungliga tidpunkten kan avbokas utan kostnader fram till den 25.4. Det är också möjligt att skjuta upp hotellreservationen till den nya tävlingstidpunkten, även detta utan kostnad fram till den 25.4. Ifall detta inte är möjligt återbetalar vi reservationsavgiften.

Prisnivåerna och anmälningsdeadlines ändras enligt följande:
Prisnivå 1 stängs 12.6
Prisnivå 2 stängs 19.7
Anmälan är öppen fram till 19.7 och för stafettlagens del 23.7.

I fjol samlade YAG ca. 1 700 unga idrottare till Lahtis.

Tilläggsuppgifter:
Salli Kirvesmies
Generalsekreterare
Youth Athletics Games
046 922 2808